Mindekirken Service May 29, 2022 at 11am - Bi-Lingual Service

Pastor:                         Gunnar Kristiansen, Mindekirken Pastor
Organist:                     Jordan Buchholtz
 
Choir Director:            John De Haan
Special Music:            Jordan Buchholtz, piano, Mindekirken band
Special Music Guest: Angel Refusé, baritone

Bulletin for the Service May 29: click here